Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj

K 31. 12. 2016 měla pobočka 147 členů, z toho 42 členů ČBS.

Noví členové za rok 2016: Procházková Renata, Révajová Táňa, Titěra Jan, Vojtíšková Zdena.

V roce 2016 pobočku opustili: Benešová Blažena, Boublík Karel (vyškrtnuti na vlastní žádost).

Výbor pobočky pracoval ve složení: Ondráček Čestmír (předseda), Bílek Ivan (jednatel a hospodář), Bauer Petr, Hamerský Roman, Kubát Karel, Nepraš Karel, Roth Jiří.

Akce pobočky v minulém roce: 

V roce 2016 uspořádala naše pobočka 3 floristické kurzy – jarní (Budyně nad Ohří), letní (Krupka) a podzimní (Děčín) s celkovou účastí 61 členů a 18 hostů. Z plánovaných 26 exkurzí se uskutečnilo 25 – 1 exkurze zrušena pro nepřízeň počasí, 1 exkurze česko-německá, celková účast 169 členů a 376 hostů. Podzimní seminář vedený J. Chrtkem byl věnován rodu Bromus. Koncem roku 2016 vyšlo 1 číslo (48) časopisu Severočeskou přírodou.

Výroční schůze:

Letošní výroční členská schůze pobočky se konala v sobotu 11. února 2017 v Ústí nad Labem s  účastí 41 členů a 9 hostů.

Program:

1. Přednáška: V. Vlačiha – Zajímavosti z cest za květenou marockého Atlasu

2. Zprávu o činnosti pobočky za rok 2016 přednesl Č. Ondráček

3. Zprávu pokladní podal I. Bílek: Hospodaření za rok 2016 skončilo celkovým ziskem 10 275 Kč. Na tomto výsledku se výraznou měrou podílí činnost o. s. Severočeští botanici

4. O činnosti občanského sdružení Severočeští botanici informoval J. Roth

5. Návrhy na změny ve stavu členské základny přednesl I. Bílek

6. Plán činnosti pobočky na nadcházející sezónu – viz Pozvánka na akce 2017

7. Vyhodnocení fotosoutěže 2016 na téma Plody jedlé i nejedlé podal J. Bělohoubek

8. Různé – prodej časopisu Severočeskou přírodou a pobočkových triček

Členské příspěvky:

Výbor pobočky děkuje všem členům, kteří přispěli na činnost pobočky částkami výrazně vyššími než stanovených 20,- Kč.

Dvacetikorunová výše zůstává naposledy pro rok 2017, od roku 2018 se členské příspěvky zvedají na 50,- Kč. Důvodem je vytvoření finanční rezervy pro vydávání časopisu Severočeskou přírodou, neboť příjmy z prodeje nepokrývají náklady na tisk; rozdíl se dosud daří hradit z krajských dotací získávaných občanským sdružením Severočeští botanici, při jejich výpadku by však bylo vydávání časopisu ohroženo již během několika málo ročníků.

Platit členské příspěvky lze nejsnadněji převodem na účet u Fio banky číslo 2700350879/2010. Pokud platba neodchází z účtu vedeného na vaše jméno, jako variabilní symbol použijte své identifikační číslo. Tato čísla jsou uveřejněna na internetových stránkách pobočky (adresa viz záhlaví), je tam i číslo účtu pobočky. Nadále je ovšem možné platit složenkou na adresu jednatele nebo osobně na výroční schůzi či jiné akci. Platit lze samozřejmě za celou rodinu dohromady, částka bude rozpočítána na jednotlivé členy.

Korespondence: 

Už jen 20 členů dostává ještě pozvánky klasickou „papírovou“ poštou, a je velmi pravděpodobné, že mezi nimi stále jsou uživatelé internetu! Přechod na elektronickou poštu by byl výhodný pro pobočku i pro ně samotné – je rychlejší, operativnější (o některých změnách na poslední chvíli ani není možné informovat písemně) a samozřejmě také lacinější! Navíc se v Pozvánce na akce pobočky začíná rozmáhat upřesnění místa srazu pomocí zeměpisných souřadnic, případně odkazů na bod v mapách.cz, jejich otevření v prohlížeči přímo z elektronického dokumentu je rychlé, jednoduché, elegantní a především velmi názorné!

 

Internetové stránky pobočky: 

Naleznete na nich pozvánky na veškeré akce, někdy i včetně podrobností, které se do rozesílané pozvánky nevešly (např. plánky přístupových cest na ubytování na floristických kurzech), aktuální změny, seznam členů a jejich identifikačních čísel, číslo účtu pobočky, fotografie z akcí (včetně archívních z doby před několika desítkami let), fotosoutěž, kontakty, užitečné nebo zajímavé odkazy (např. na stránky o přírodě, na jejichž tvorbě se podílejí někteří členové naší pobočky), formulář členské přihlášky atd. Jsou zde i naskenovaná některá stará čísla Severočeskou přírodou, která jsou již rozebrána, skenování dalších se plánuje. O stránky se vzorně stará webmaster J. Bělohoubek. Adresa stránek je uvedena v záhlaví tohoto listu.  

Další, ještě operativnější a interaktivnější komunikační kanál je vloni vytvořený facebookový profil pobočky. Budou se na něm objevovat aktuality, upřesnění či změny akcí pobočky a fotografie z nich, pozvánky na akce podobně zaměřených organizací nebo na akce pořádané členy mimo rámec pobočky a podobně. Adresa profilu je v záhlaví Zpravodaje, všechny pobočkové uživatele Facebooku prosíme o lajk!

Fotosoutěž:

Tématem loňského ročníku soutěže byly PLODY JEDLÉ I NEJEDLÉ. Zasláno bylo celkem 40 soutěžních fotografií od 12 autorů (z toho 10 členů pobočky).

Všechny trofeje si tentokrát rozebrali členové pobočky. Zvítězil snímek Bukvice I. Bílka, druhé místo obsadil Tis červený M. Pidy a třetí byla Užanka lékařská T. Révajové. Všem výhercům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast a doufáme, že nezapomenou obeslat letošní ročník! Všechny fotografie si můžete prohlédnout na www stránkách pobočky.

 

Jako téma pro ročník 2017 vyhlašuje výbor pobočky

ROSTLINY PRYSKYŘNÍKOVITÉ – RANUNCULACEAE

v nejširším pojetí, tedy včetně někdy vyčleňované čeledi čemeřicovité – Helleboraceae.

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze fotografie pořízené na území Ústeckého nebo Libereckého kraje v posledních třech sezónách, tedy v letech 2015 - 2017. Softwarové úpravy jsou povoleny, jen pokud nemění charakter snímku. (Poznámka: Předseda poroty J. Bělohoubek podotýká, že přiměřené softwarové úpravy jsou přímo doporučeny! Při hodnocení se totiž setkává s řadou velmi zdařilých záběrů, kterým by výrazně prospěla např. úprava jasu či kontrastu, mohla by je posunout o úroveň výše, či rovnou katapultovat na medailové pozice.) U každého soutěžního snímku musí být údaj o datu pořízení a lokalitě, druh by měl být určen. Účastí v soutěži dává autor souhlas k nekomerčnímu využití svého díla, autorská práva mu samozřejmě nezanikají. Soutěž bude vyhodnocena pobočkovou porotou do konce roku, výsledky budou slavnostně vyhlášeny na výroční členské schůzi. 

Fotografie jsou přijímány pouze v datové podobě. Soutěžní snímky v maximálním počtu 5 zasílejte do konce října na adresu jednatele pobočky v datové velikosti umožňující kvalitní tisk do formátu A4.  Fotografie je možné zasílat elektronickou poštou (při větší datové velikosti doporučujeme použít prostřednictví internetové služby Úschovna – www.uschovna.cz) nebo na CD.

Soutěž je otevřená, účastnit se mohou jak členové, tak i nečlenové pobočky.

Blahopřání:

V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito členové naší pobočky: Marta Špringlová (80), Marek Hanuš, Jiří Horníček, Josef Švankmajer a Vojtěch Žíla (75), Ladislava Khailová, Marie Novotná, Miromila Sobotová a Marie Trsková (70), Hana Kožíšková a Vlastislav Vlačiha (65), Antonín Nenička a Hana Ondráčková (60).

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme!

S přáním úspěšné sezóny 2017

za výbor pobočky

Ing. Čestmír Ondráček - předseda

Mgr. Ivan Bílek - jednatel