Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj

K 31. 12. 2018 měla pobočka 146 členů, z toho 41 členů ČBS.

Noví členové za rok 2018: Koníčková Hana, Motejzík Jan, Pokorná Hana, Štekl Josef.

V roce 2018 pobočku opustili: Spilková Jarmila, Kuncová Jaromíra (zemřeli), Hordějčuk Daniel (na vlastní žádost).

Výbor pobočky pracoval ve složení: Ondráček Čestmír (předseda), Bílek Ivan (jednatel a hospodář), Bauer Petr, Hamerský Roman, Kubát Karel, Nepraš Karel, Roth Jiří.

Akce pobočky v minulém roce: 

V roce 2018 uspořádala naše pobočka 3 floristické kurzy – jarní (Velká Černoc), letní (Nový Bor) a podzimní (Osek) s celkovou účastí 50 členů a 11 hostů. Jednodenních exkurzí se uskutečnilo 26, z toho 1 česko-německá, celková účast 127 členů a 347 hostů. Besed o léčivých rostlinách v SKKS Chomutov, vedených J. Rothem, se zúčastnilo celkem cca 300 návštěvníků. Podzimní seminář s názvem „Novinky ze života lišejníků aneb není lišejník jako lišejník“ vedl Z. Palice, zúčastnilo se ho 15 členů a 2 hosté. Na jaře vyšlo 1 číslo (50) časopisu Severočeskou přírodou v rozsahu 106 stran.

Výroční schůze:

Letošní výroční členská schůze pobočky se konala v sobotu 2. února 2019 v Ústí nad Labem s  účastí 43 členů a 6 hostů.

Program:

1. Přednáška: V. Žíla  -  Botanikova pohodová cesta Transsibiřskou magistrálou z Moskvy až do Vladivostoku

2. Zprávu o činnosti pobočky za rok 2018 přednesl Č. Ondráček

3. Zprávu pokladní podal I. Bílek: Hospodaření za rok 2018 skončilo celkovým ziskem 13 201 Kč. Na tomto výsledku se výraznou měrou podílí činnost o. s. Severočeští botanici. Stav k 1. 1. 2019 je 97 140 Kč.

4. O činnosti občanského sdružení Severočeští botanici informoval J. Roth

5. Návrhy na změny ve stavu členské základny přednesl I. Bílek

6. Plán činnosti pobočky na nadcházející sezónu – viz Pozvánka na akce 2019

7. Vyhodnocení fotosoutěže 2018 na téma Mechy a lišejníky podal J. Bělohoubek

8. Různé – prodej časopisu Severočeskou přírodou a knihy Orchideje Českého středohoří autorů K. Nepraše, R. Kroufka a V. Vlačihy

Na schůzi pogratulovali přítomní členové předsedovi pobočky Č. Ondráčkovi k jeho 60. narozeninám a předali mu věcný dar – grafiku akad. malíře H. Kiszy s botanickým námětem.

Členské příspěvky:

Výše členských příspěvků je od letošního roku stanovena na 50 Kč ročně. Výbor pobočky děkuje všem členům, kteří dobrovolně přispěli na činnost pobočky částkami – někdy i výrazně – vyššími. Zvláštní poděkování patří novému členu J. Motejzíkovi za sponzorský dar.

Členské příspěvky lze platit nejsnadněji převodem na účet u Fio banky číslo 2700350879/2010. Aby mohla být platba ztotožněna, pokud neodchází z účtu vedeného na vaše jméno, buď použijte jako variabilní symbol své identifikační číslo, nebo do zprávy pro příjemce napište, za koho je platba provedena. Nadále je ovšem možné platit také složenkou typu C na adresu jednatele nebo osobně na výroční schůzi či floristickém kurzu. Platit lze za celou rodinu dohromady, částka bude rozpočítána na jednotlivé členy.

Korespondence:

Počet členů, kteří dostávají ještě pozvánky klasickou „papírovou“ poštou, se pomalu začíná blížit k magické desítce. Stále je velmi pravděpodobné, že je mezi nimi několik aktivních uživatelů internetu! Přechod na elektronickou poštu by byl výhodný jak pro pobočku, tak i pro ně samotné – je rychlejší, operativnější (o některých změnách na poslední chvíli ani není možné informovat písemně; také letošní Pozvánku na akce pobočky, zasílanou zároveň s tímto Zpravodajem, dostanou mailující členové o několik dní dříve než dopisující, což může znamenat rozdíl mezi účastí a neúčastí na první letošní exkurzi) a samozřejmě i výrazně lacinější (a ceny poštovného stále stoupají)! Elektronická verze Pozvánky také umožňuje upřesnění místa srazu na exkurze pomocí zeměpisných souřadnic, případně odkazů na bod v Mapách.cz, čehož vedoucí exkurzí – jak si můžete všimnout – využívají stále častěji; v případech, kdy místem srazu není vlaková nebo autobusová zastávka, se to již stává pomalu standardem. Otevření těchto odkazů v prohlížeči přímo z elektronického dokumentu je rychlé, jednoduché, elegantní a především velmi názorné!

Internetové stránky pobočky: 

Naleznete na nich pozvánky na veškeré akce, někdy i včetně podrobností, které se do rozesílané pozvánky nevešly (např. plánky přístupových cest na ubytování na floristických kurzech), aktuální změny, seznam členů a jejich identifikačních čísel, číslo účtu pobočky, fotografie z akcí (včetně archívních z doby před několika desítkami let), fotosoutěž, kontakty, užitečné nebo zajímavé odkazy (např. na stránky o přírodě, na jejichž tvorbě se podílejí někteří členové naší pobočky), formulář členské přihlášky atd. Jsou zde i naskenovaná některá stará čísla Severočeskou přírodou, která jsou již rozebrána, skenování dalších se plánuje. O stránky se vzorně stará webmaster J. Bělohoubek. Adresa stránek je uvedena v záhlaví tohoto listu.  

Další, ještě operativnější a interaktivnější komunikační kanál je facebookový profil pobočky. Objevují se na něm aktuality, upřesnění či změny akcí pobočky a fotografie z nich, pozvánky na akce podobně zaměřených organizací nebo na akce pořádané členy mimo rámec pobočky a podobně. Adresa profilu je v záhlaví Zpravodaje, všechny pobočkové uživatele Facebooku prosíme o lajk!

Fotosoutěž:

Tématem loňského ročníku soutěže byly MECHY A LIŠEJNÍKY. Zasláno bylo celkem 42 soutěžních fotografií od 9 autorů (z toho 8 členů pobočky).

Všechny trofeje si i tentokrát rozebrali členové pobočky. Zvítězil M. Pida, druhá byla T. Révajová a na třetím místě skončila Š. Mazánková. Všem výhercům gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme za účast a doufáme, že nezapomenou obeslat letošní ročník! Všechny fotografie si můžete již nyní prohlédnout na www stránkách pobočky.

Jako téma pro ročník 2019 vyhlašuje výbor pobočky

ROSTLINY RÚŽOVITÉ.

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze fotografie pořízené na území Ústeckého nebo Libereckého kraje v posledních třech sezónách, tedy v letech 2017 - 2019. Softwarové úpravy jsou povoleny, jen pokud nemění charakter snímku. U každého soutěžního snímku musí být údaj o datu pořízení a lokalitě, případně název druhu, je-li určen. Účastí v soutěži dává autor souhlas k nekomerčnímu využití svého díla, autorská práva mu samozřejmě nezanikají. Soutěž bude vyhodnocena pobočkovou porotou do konce roku, výsledky budou slavnostně vyhlášeny na výroční členské schůzi v únoru 2020. 

Fotografie jsou přijímány pouze v datové podobě. Soutěžní snímky v maximálním počtu 5 zasílejte do konce října na adresu jednatele pobočky v datové velikosti umožňující kvalitní tisk do formátu A4.  Fotografie je možné zasílat elektronickou poštou (při větší datové velikosti doporučujeme použít prostřednictví internetové služby Úschovna – www.uschovna.cz).

Soutěž je otevřená, účastnit se mohou jak členové, tak i nečlenové pobočky.

Volby do výboru pobočky:

Na podzim tohoto roku proběhnou volby do výboru pobočky na období 2020 – 2024. Hlasování bude korespondenční, volební lístky budou rozesílány Českou poštou, proto je zapotřebí, aby vaše adresy byly platné. Prosíme všechny, kteří se v poslední době (pro jistotu cca 10 let) stěhovali, nebo se dlouhodobě zdržují na jiné adrese, aby si v dostatečném předstihu ověřili, že tuto změnu nahlásili jednateli pobočky!!!

Blahopřání:

V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito členové naší pobočky: M. Honců a J. Sekerová (80), R. Dundr, M. Fraňková, J. Kinský, V. Petříček a B. Wagner (75), Č. Fiala, J. Flos, V. Mirvaldová, J. Sückerová, M. Štětinová a M. Uhrichová (70), J. Sýkorová (65) a L. Hráčková, Č. Ondráček, I. Řezníčková a K. Tošnerová (60).

 

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme!