Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost

Výroční členská schůze
Koná se většinou v první polovině února. Schůzi zahajuje zajímavá odborná nebo cestopisná přednáška, dále členská základna schvaluje hospodaření pobočky a plán činnosti. Vždy je možnost nákupu nejen nový publikací, ale i starších čísel. Na závěr promítneme video z akcí pobočky v minulem roce a zasedají příznivci Orchidea klubu. V posledních letech schůzi pořádáme pravidelně na Katedře biologie PřF UJEP.

Jarní botanická exkurze
Jedná se o víkendovou akci (pátek - neděle). V podstatě se jedná o floristický kurz, kde se seznámíte s jarním aspektem vegetace daného území. Určujeme pravidelně houby a často i mechorosty a lišejníky.

Jednodenní exkurze
Krátké exkurze zaměřené na známé lokality či málo prozkoumaná území, na ověření nějakého staršího údaje, na opakování základních znalostí atd. Odborné zaměření záleží na vedoucím exkurze (vyšší rostliny, mechy, houby i lišejníky).

Malý floristický kurz
Pětidenní kurz začínající vždy první den po vysvědčení. Je věnován vždy určitému území, ve kterém se seznamujeme s vyššími rostlinami, houbami, často i s mechy a lišejníky. Výsledky jsou zpravidla publikovány. Hudební nástroje vítány!

Podzimní floristický kurz
Víkendová akce (pátek - neděle), floristický kurz s důrazem na houby, mechy, lišejníky; na doplnění i vyšší rostliny (podzimní aspekt).

Určovací kurz
Odborná přednáška a cvičení věnující se nějakému nejasnému problému (např. určování počtu chromozomů) nebo jisté problematické skupině (z okruhu vyšších rostlin, hub). Koná se zpravidla v nějakou depresivní podzimní sobotu na Katedře biologie PřF UJEP v Ústí nad Labem.