Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 2. 2009

Vychází publikace Orchideje Českého středohoří

Orchideje Českého středohoří

Publikace

Kniha Orchideje Českého středohoří byla vydána Oblastním muzeem v Litoměřicích na sklonku roku 2008 jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, která na jaře roku 2009 představí historický a současný stav rozšíření vstavačovitých rostlin (Orchidaceae) v Českém středohoří. Svou formou, která kombinuje populárně naučný text s mapkami rozšíření druhů a množstvím barevných fotografií může uspokojit širokou veřejnost se zájmem o přírodu stejně jako odborné pracovníky ochrany přírody a botanických věd.

 Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Vlačiha V. (2008): Orchideje Českého středohoří. – Oblastní muzeum v Litoměřicích. 135 s. (formát 21x 30 cm, 215 barevných fotografií, 39 mapek).

 Finančně vydání publikace podpořili Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Správa CHKO České středohoří.

 

Putovní výstava

Výstava Orchideje Českého středohoří bude zahájena dne 7. dubna v prostorách Oblastního muzea v Litoměřicích, kde bude k vidění do 28. června 2009. V následujících měsících pak bude výstava představena také v dalších severočeských knihovnách a muzeích.

 

Rozšiřující informace

V roce 2008 vyvrcholila mnohaletá práce autorského kolektivu, složeného z  botaniků Oblastního muzea v Litoměřicích, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří v Litoměřicích, zaměřená na shromažďování dostupných údajů o výskytu orchidejí na území Českého středohoří.

 

Výsledkem intenzivní práce je kromě jiného publikace Orchideje Českého středohoří popisující nejen historické a současné rozšíření vstavačovitých, ale také dokumentující ekologické nároky jednotlivých druhů se zřetelem k území Českého středohoří. Práce obsahuje též úvahy nad vývojem rozšíření orchidejí a možnými příčinami chování těchto rostlin v prostoru a čase. Samostatná kapitola je věnována orchidejím v herbářích severočeských muzeí. Z vědeckého hlediska je pak největším přínosem knihy podrobný soupis všech získaných floristických dat.

 

Dalším přínosem realizace projektu je i skutečnost, že v rámci mapovacích prací byly zjištěny výskyty řady velmi vzácných druhů. Taxon Epipactis leptochila subsp. leptochila (kruštík ostrokvětý pravý) byl pak dokonce nalezen v České republice vůbec poprvé.

 

Předkládaná publikace je první knihou, která shrnuje všechny dostupné údaje o rozšíření orchidejí v Českém středohoří. Zároveň je koncipována jako osvětový informační zdroj, který si kromě jiného důrazem na estetický a ochranářský význam orchidejí klade nelehký cíl prohloubit vztah obyvatel severních Čech ke kraji, ve kterém žijí.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek