Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 4. 2008

Prosba o pomoc při mapování orchidejí Č.středohoří

Mapování orchidejí v Českém středohoří

Oblastní muzeum v Litoměřicích ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti České středohoří, pracovníky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a dalšími dobrovolníky z Ústecka, Děčínska, Českolipska a Litoměřicka připravuje podklady pro výstavu a doprovodnou publikaci, která bude mapovat historické a současné rozšíření orchidejí na území Českého středohoří.

Shromažďování historických literárních údajů a dokumentace z muzejních herbářových sbírek probíhala v průběhu zimních měsíců. V této době již začínají terénní exkurze, jejichž hlavním cílem je ověřování výskytu vybraných druhů, a to především na lokalitách, z nichž existuje malé množství údajů nebo jsou tyto údaje starého data.

Pokud máte zájem, můžete s mapováním pomoci i Vy, možnosti jsou v zásadě následující:

1) Pomoc při mapování orchidejí na vybraných lokalitách

S ohledem na místo bydliště, případně oblast, ve které se pohybujete se můžete po domluvě na některém z níže uvedených kontaktů zapojit do revizí historických i současných lokalit vybraných druhů.

2) Pomoc při kompletaci dostupných údajů

Pokud máte k dispozici nějaké osobní zápisky nebo nepublikované informace obsahující informace o výskytu vstavačovitých v Českém středohoří, budeme velice rádi za jejich poskytnutí. S jejich pomocí tak bude výsledný přehled rozšíření úplnější. Záznam takového nálezu by měl v ideálním případě obsahovat: lokalizaci, popis biotopu, početnost populace (slovně nebo počtem exemplářů), datum nálezu a jméno nálezce. Samozřejmě však každý i dílčí údaj bude využit a určitě platí, že je lepší mít nějaký údaj třeba duplicitně než o jiný přijít.

Kde máme zatím největší rezervy? Chybí nám především údaje o aktuálním (tj. cca po roce 1995) výskytu některých běžnějších druhů, především Listera ovata a Epipactis helleborine s str., u nichž dosud shromážděné množství informací s největší pravděpodobností neodráží skutečné větší rozšíření. Dále například prozatím postrádáme aktuální údaje o výskytu Dactylorhiza fuchsii v Milešovském středohoří.

Konečným cílem projektu je především osvěta v oblasti ochrany přírody a popularizace Českého středohoří jako přírodního unikátu jehož význam daleko přesahuje hranice regionu. Na území Českého středohoří rostlo historicky 37 druhů orchidejí. Podle současných znalostí jich již dvanáct vyhynulo nebo je delší dobu nezvěstných a i proto tato skupina rostlin představuje důležitý ukazatel negativních zásahů do přírodního prostředí, kterým si v minulosti náš kraj prošel. Protože však alespoň některé druhy dokáží reagovat také na pozitivní změny a do přírody se pomalu navrací, představují znalosti o vývoji výskytu orchidejí důležitou učebnici vlivu člověka na prostředí kolem něj.

 

Kontakty:

 

Mgr. Karel Nepraš

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Dlouhá 173

412 01 Litoměřice

carlinepras@seznam.cz

tel.: 416 731 339, 723 850 631

 

Mgr. Roman Kroufek

Katedra primárního vzdělávání

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně

kroufek@gmail.com